Zachęcamy do wydania artykułu w następujących czasopismach:

  • Gospodarka Materiałowa i Logistyka (40 punktów)
  • Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (70 punktów)
  • Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie” (70 punktów)

Koszt wydania artykułu w wydawnictwach wysokopunktowanych nie jest wliczony do kosztów udziału w konferencji, a samo wydanie artykułu i jego czas zależy od procedury recenzji obowiązującej w danym wydawnictwie i jest niezależne od organizatorów konferencji. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z organizatorem.