Ważne terminy:

  • Rejestracja zgłoszeń do 10.02.2020
  • Wniesienie opłaty konferencyjnej do 10.02.2020
  • Dostarczenie abstraktu do 29.02.2020
  • Dostarczenie pełnego tekstu referatu do 31.03.2020