W imieniu organizatorów pragniemy Państwu podziękować za udziału w konferencji pt. Logistyka 2019. Logistyka w naukach o zarządzaniu. Ta edycja konferencji odbyła się w Łodzi w dniach 7 – 8 marca 2019 r., zaś głównymi jej organizatorami był Uniwersytet Łódzki oraz Stowarzyszenie Logistyków.

Konferencja, stanowiąc rezultat współpracy środowisk naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, koncentruje się przede wszystkim na identyfikacji logistyki w naukach o zarządzaniu.


Organizatorzy:

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Patronat konferencji:

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

dr hab. Rafał Matera, prof. nadzw. UŁ

 

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. Antoni Różalski


Patronat honorowy Prezydenta Miasta Łodzi:

Sponsor główny

Sponsorzy:

Partnerzy: