Rada Naukowa podjęła decyzję o zorganizowaniu konferencji w dniu 27.09.2021 roku.

 

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Google Meet on-line.


Wydarzenie ma charakter bezpłatny.

 

Certyfikaty o uczestnictwie zostaną przesłane drogą mailową dla wszystkich zarejestrowanych i obecnych na konferencji uczestników.


 

Organizatorzy:

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach