Konferencja połączona jest z Jubileuszem 30-lecia Katedry Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego

termin konferencji:  1 – 2 grudnia 2022r.

Organizatorzy:

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Akademia Morska w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu