W duchu inspirujących rozmów odbyła się IV Konferencję Naukową Logistyka 2018 „Logistyka w naukach o zarządzaniu”. Prowadzone dyskusje służyły wymianie poglądów z pogranicza nauki i praktyki. Celem konferencji było umiejscowienie logistyki w naukach o zarządzaniu oraz wymiana doświadczeń zarówno w zakresie prowadzonych prac naukowo – badawczych, jak i stosowanych ścieżek komercjalizacji wyników omawianych prac, realizowanych przez pracowników naukowo–dydaktycznych w ośrodkach z całej Polski.


Wybrane zdjęcia z konferencji Logistyka 2018:

 

 

 

Pełna relacja zdjęciowa

 


Organizatorzy:

logo - organizatorzy, Konferencja Logistyka 2018 „Logistyka w naukach o zarządzaniu”

 


Patronat konferencji:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pan Jarosław Gowin

Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
prof. dr hab. Stefan Forlicz


Partner medialny:

logo - parton medialny, Konferencja Logistyka 2018 „Logistyka w naukach o zarządzaniu”logo - parton medialny, Konferencja Logistyka 2018 „Logistyka w naukach o zarządzaniu” logo - parton medialny, Konferencja Logistyka 2018 „Logistyka w naukach o zarządzaniu”


Sesje tematyczne:

Perspektywiczne kierunki badań
w logistyce miasta
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

Zrównoważone zarządzanie
łańcuchami dostaw
dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ

Logistyka
XXI wieku
dr hab. Ewa Płaczek prof. UE

Logistyka
militarna
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj