Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji – prof. dr hab. Piotr Banaszyk

Rada Naukowa Konferencji:
prof. dr hab. Waldemar Budner
prof. dr hab. Mirosław Chaberek
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
prof. dr hab. Maciej Szymczak
prof. dr hab. Maciej Urbaniak
prof. dr hab. Jarosław Witkowski
dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj
dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM
dr hab. Anna Maria Jeszka, prof. UEP
dr hab. Sabina Kauf, prof. UO
dr hab. Marzena Kramarz, prof. PŚL
dr hab. Anna Łupicka, prof. UEP
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
dr hab. Anna Maryniak, prof. UEP
dr hab. inż. Jerzy Mikulski, prof. UE
płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT
dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE
dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. SGH
dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ
dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. PP
dr Katarzyna Michniewska
dr Iwona Pisz
dr Sebastian Twaróg
dr Anna Orzeł