Przewodniczący Komitetu Naukowego: dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB

prof. dr hab. Mirosław Chaberek
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
prof. dr hab. Maciej Urbaniak
prof. dr hab. Jarosław Witkowski
dr hab. Maria Magdalena Grzelak, prof. UŁ
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj
dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US
dr hab. Sabina Kauf, prof. UO
dr hab. Marzena Kramarz, prof. PŚL
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
dr hab. inż. Jerzy Mikulski, prof. UE
płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT
dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE
dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ
dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. SGH
dr Katarzyna Michniewska
dr Iwona Pisz
dr Sebastian Twaróg