Rada Naukowa Konferencji:
prof. dr hab. Piotr Banaszyk
prof. dr hab. Mirosław Chaberek
prof. dr hab. Sabina Kauf
prof. dr hab. Maciej Szymczak
prof. dr hab. Jacek Szołtysek
prof. dr hab. Maciej Urbaniak
prof. dr hab. Jarosław Witkowski
prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys
płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec
dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB
dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM
dr hab. Anna Maria Jeszka, prof. UEP
dr hab. Marzena Kramarz, prof. PŚL
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
dr hab. Anna Maryniak, prof. UEP
dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE
dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ
dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. PP
dr hab. Izabela Dembińska prof. AMS
dr hab. Stanisław Iwan prof. AMS
prof. Radosław Wolniak
dr Iwo Nowak ANS
dr Sylwia Konecka
dr Anna Orzeł
dr Iwona Pisz
dr Sebastian Twaróg

Konferencja objęta jest Patronatem

Rektora Uniwersytetu Opolskiego 

prof. dr hab. Marka Masnyka

Prezydenta Miasta Opola