Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji – prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Rada Naukowa Konferencji:
prof. dr hab. Piotr Banaszyk
prof. dr hab. Mirosław Chaberek
prof. dr hab. Sabina Kauf
prof. dr hab. Maciej Szymczak
prof. dr hab. Maciej Urbaniak
prof. dr hab. Jarosław Witkowski
dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB
dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM
dr hab. Anna Maria Jeszka, prof. UEP
dr hab. Marzena Kramarz, prof. PŚL
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
dr hab. Anna Maryniak, prof. UEP
dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE
dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. SGH
dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ
dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. PP
dr Yuliia Bulhakova
dr Sylwia Konecka
dr Anna Orzeł
dr Iwona Pisz
dr Sebastian Twaróg