Przewodniczący Komitetu Naukowego: dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ

prof. dr hab. Piotr Banaszyk
prof. dr hab. Mirosław Chaberek
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
prof. dr hab. Maciej Urbaniak
prof. dr hab. Jarosław Witkowski
dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj
dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM
dr hab. Sabina Kauf, prof. UO
dr hab. Marzena Kramarz, prof. PŚL
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
dr hab. inż. Jerzy Mikulski, prof. UE
płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT
dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE
dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. SGH
dr Katarzyna Michniewska
dr Iwo Nowak
dr Iwona Pisz
dr Anna Orzeł
dr Sebastian Twaróg