Rada Naukowa Konferencji:

prof. dr hab. Piotr Banaszyk
prof. dr hab. Mirosław Chaberek
prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys
prof. dr hab. Sabina Kauf
prof. dr hab. Maciej Szymczak
prof. dr hab. Jacek Szołtysek
prof. dr hab. Maciej Urbaniak
prof. dr hab. Jarosław Witkowski
prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak
płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec
dr hab. inż. Andrzej Bujak, UWSB Merito Wrocław
dr hab. Izabela Dembińska, prof. PM
dr hab. Stanisław Iwan, prof. PM
dr hab. Mariusz Jedliński, prof. PM
dr hab. Anna Maria Jeszka, prof. UEP
dr hab. Marzena Kramarz, prof. PŚL
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
dr hab. Anna Maryniak, prof. UEP
dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE
dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ
dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP
dr Iwo Nowak ANS
dr Sylwia Konecka
dr Anna Orzeł
dr Iwona Pisz
dr Sebastian Twaróg