Ramowy program IV edycji Konferencji Naukowej „Logistyka 2018. Logistyka w naukach o zarządzaniu”
Wrocław, 08-09.03.2018 r.

Dzień 1 – 08.03.2018

11:00                     Rejestracja uczestników
12:00 – 13:30      Mistrz – uczeń. W pokonywaniu przeszkód na drodze do sukcesu. Warsztaty metodologiczne
14:00 – 15:00      Obiad
15:00 – 15:15      Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników
15:15 – 15:30      Przemówienia okolicznościowe
15:30 – 16:00      Wykład inauguracyjny
16:00 – 16:30      Dyskusja
16.30 – 17.00      Przerwa kawowa
17:00 – 18:30      Panel dyskusyjny, sesje prowadzone równolegle:
– Logistyka XXI wieku – dr hab. Ewa Płaczek prof. UE
– Zrównoważone zarządzanie łańcuchami dostaw – dr hab. Adam Sadowski prof. UŁ

19.30                    Uroczysta kolacja


Dzień 2 – 09.03.2018

8:00 – 09:30     Śniadanie
9:30 – 10:30     Panele dyskusyjne, sesje prowadzone równolegle:
– Perspektywiczne kierunki badań w logistyce miasta – prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
– Logistyka militarna – płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj
10:30 – 10:45    Przerwa kawowa
10:45 – 11:45    Panel ekspercki – przedstawiciele biznesu i nauki
11:45 – 12:00    Podsumowanie konferencji
12:00 – 12:45    Obiad
13:00                   Wycieczka do Panoramy Racławickiej lub Hydropolis (zapisy na miejscu)

PROGRAM KONFERENCJI

Sesje tematyczne:


Miejsce Konferencji:
Hotel InVite
50-502 Wrocław
ul. Hubska 54

http://www.hotelinvite.com.pl/