Termin Konferencji  1 – 2 grudnia 2022 r.

Dzień 1: Czwartek – 01.12.2022
(Uniwersytet Opolski, Collegium Maius, pl. Kopernika 11, Aula Błękitna, III piętro)

13:30 – 14:30: REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ. LUNCH.

14:30 – 14:45: PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW I UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
prof. Sabina Kauf, Kierownik Katedry Logistyki i Marketingu Uniwersytet Opolski
prof. Rafał Matwiejczuk, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytet Opolski

14:45 – 16:00: PRELEKCJE INAUGURACYJNE
prof. Rafał Matwiejczuk, Uniwersytet Opolski, „30 lat Katedry Logistyki i Marketingu”
prof. Halina Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, „W poszukiwaniu nowych paradygmatów – łańcuchy dostaw wobec globalnych i lokalnych wyzwań.” Utrzymanie czy wzrost? Jak nowa rzeczywistość zmienia nasze myślenie i potrząsa paradygmatami.

16:00 – 16:30: DYSKUSJA
prof. Sabina Kauf, Kierownik Katedry Logistyki i Marketingu
prof. Rafał Matwiejczuk, Uniwersytet Opolski

16:30 – 17:00: PRZERWA KAWOWA
17.00: SESJA I: LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW W ŚWIECIE VUCA
Moderator: prof. Halina Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

17:10 – 17:20: prof. Piotr Banaszyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, „Relokacja przedsiębiorstw jako czynnik zmiany geografii międzynarodowych łańcuchów dostaw”.

17:20 – 17:30: dr Urszula Ryciuk, Politechnika Białostocka, „Oburęczność łańcucha dostaw”.

17:30 – 17:40: dr Sylwia Konecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, „Zakłócenia w łańcuchach dostaw”.

17:40 – 17:50: prof. Bolesław Goranczewski, Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A, „Przesłanki rozwoju transportu śródlądowego na przykładzie przedsiębiorstwa sektora chemicznego. Studium przypadku”.

17:50 – 18:10: Marcin Jaworski, GTV BUS, „Bądź jak woda…”

18:10 – 18:30: Dyskusja

18:30: ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI
prof. Sabina Kauf, Kierownik Katedry Logistyki i Marketingu, Uniwersytet Opolski

19:30: UROCZYSTA KOLACJA („Szara Willa”)

Dzień 1: Czwartek – 01.12.2022
(Uniwersytet Opolski, Collegium Maius, pl. Kopernika 11, Aula Błękitna, III piętro)
9:30: SESJA I: TRANSPORT I LOGISTYKA MIEJSKA
Moderatorzy: prof. Jacek Szołtysek, prof. Sabina Kauf, prof. Izabela Dembińska

09:40 – 09:50: dr. Kinga Pawlicka, dr Marcin Jurczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, „Autonomiczny transport w polskich miastach – perspektywy rozwoju i horyzont wdrożeń”.

09:50 –10:00: dr Katarzyna Wąsowska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, „Transport lotniczy cargo”.

10: 00 – 10:10: mgr Iryna Prokopiuk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie „Możliwości zastosowania pojazdów bezzałogowych w transporcie drogowym na terenie UE”.

10:10 – 10:20: prof. Joanna Ejdys, mgr inż. Klaudia Panasewicz, Politechnika Białostocka, „Przyszłość transportu w świetle koncepcji smart and sustainable mobility”.

10:20 – 10:50: Dyskusja

10:50 – 11:20: PRZERWA KAWOWA

11:20: SESJA II LOGISTYKA WOJSKOWA. KIERUNKI ROZWOJU LOGISTYKI W PRZYSZŁOŚCI
Moderatorzy: prof. Andrzej Bujak, prof. Tomasz Jałowiec, prof. Piotr Banaszyk, prof. Adam Sadowski

11: 00 – 11:30: dr hab. Krzysztof Urban, Lotnicza Akademia Wojskowa, „Wyzwania logistyki wojskowej w świetle zmian legislacyjnych oraz modernizacji sił zbrojnych”.

11:30 – 11:40: dr Andrzej Łydka „System logistyczny Polskiego Kontyngentu Wojskowego w siłach międzynarodowych KFOR”.

11:50 – 12:00: mjr. dr Piotr Bendkowski 10 Opolska Brygada Logistyczna, „ 10 Opolska Brygada Logistyczna w procesie realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego.

12:00 – 12:10: dr inż. Waldemar Pawlos, Akademia Sztuki Wojennej, „Nowoczesne technologie w kształceniu wojskowych kadr logistycznych”.

12:10 – 12:20: prof. Tomasz Jałowiec, dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty, Akademia Sztuki Wojennej „Komplementarność logistyki wojskowej i cywilnej”.

12:20 – 12:30: prof. Andrzej Bujak, Wyższa Szkoła Bankowa, „Logistyka w dobie zmian priorytetów”.

12:30 – 13:00 Dyskusja

13:00 – 13:10: PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
prof. Sabina Kauf, Kierownik Katedry Logistyki i Marketingu, Uniwersytet Opolski

13:10: LUNCH

Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH

Konferencja objęta jest Patronatem

Rektora Uniwersytetu Opolskiego 

prof. dr hab. Marka Masnyka

Prezydenta Miasta Opola

Partnerzy konferencji: