Ramowy program VI edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Logistyka 2020. Logistykacja gospodarki światowej
Poznań, 12-13 marca 2020r.

Rada Naukowa podjęła decyzję o zorganizowaniu konferencji w dniach 24-25 września 2020 roku.
Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

DZIEŃ 1: 12 marca 2020 r. (czwartek)
12.30 – 14.30 Rejestracja uczestników
13.00 – 14.30 Warsztaty doktoranckie
14.30 – 14.45 Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników
14.45 – 16.00 Sesja plenarna I – Key Note Speaker I (panel naukowy) – prof. dr hab. Elżbieta Gołembska pt. “Logistyka w gospodarce świata”
16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 18.15 Sesja plenarna II – panel praktyków
18.15 – 18.30 Dyskusja
20.00 Uroczysta kolacja

DZIEŃ 2: 13 marca 2020 r. (piątek)
09.00 – 9.30 Powitanie przy kawie
09.30 – 11.45 Panele dyskusyjne
09.30 – 10.15 Logistyka w gospodarce światowej – prof. dr hab. Piotr Banaszyk, dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. nadzw. UŁ
10.15 – 11.00 Logistyka w siłach zbrojnych – dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB
11.00 – 11.45 Logistyka miejska – dr hab. Sabina Kauf, prof. UO, prof. dr hab. Jacek Szołtysek
11.45 – 12.45 Prezentacje najnowszych monografii w dziedzinie logistyki
12.45 – 13.00 Zakończenie i podsumowanie konferencji
13.00 – 13.45 Obiad
14.00 Wycieczka