Organizatorzy: VII Konferencja Naukowa Logistyka 2021. Logistyka w okresie zmiany paradygmatów w zarządzaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Logistyki Społecznej
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

tel. 600 622 082

dr Rafał Otręba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

mgr Hanna Ziętara, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach