Instytut Logistyki,
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zakład Logistyki i Marketingu,
Uniwersytet Opolski

Katedra Logistyki Społecznej,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katedra Logistyki,
Uniwersytet Łódzki

Organizatorzy: IV KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKA 2018 „Logistyka w naukach o zarządzaniu”

Przewodniczący Komitetu Naukowego: dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB

Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca – dr Anna Orzeł
e-mail: anna.orzel@wsb.wroclaw.pl

Członkowie:
dr Anna Brdulak
dr inż. Alicja Gębczyńska
dr Agata Kozioł
dr inż. Katarzyna Topolska
dr inż. Mariusz Topolski
dr Sebastian Twaróg
dr Grzegorz Wieczorek


Patronat konferencji:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pan Jarosław Gowin

Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
prof. dr hab. Stefan Forlicz


Partner medialny:


Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk

Czasopismo Logistyka

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

.