Opłata konferencyjna wynosi 1000 zł i obejmuje:
  • udział w konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • przerwy kawowe i obiady,
  • uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji,
  • zakwaterowanie w pokoju jedno-/dwuosobowym  

Opłata za konferencję bez noclegu wynosi 800 zł

Opłaty prosimy dokonywać na konto: 28 1240 5178 1111 0010 8732 6643 z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika konferencji oraz dopiskiem Konferencja Logistyka 2023

Nazwa rachunku: Stowarzyszenie Logistyków
ul. Swojczyka 99
51-502 Wrocław Bank Pekao SA.


Organizatorzy: