Opłaty za udział w konferencji:

  • 650 zł – publikacja, certyfikat

Opłaty za udział w konferencji należy kierować na konto Stowarzyszenia Logistyków:
28 1240 5178 1111 0010 8732 6643 (w tytule: Logistyka 2020, imię i nazwisko uczestnika).

Pozostałe dane do przelewu:                          
Stowarzyszenie Logistyków
Ul. Swojczycka 99
51-502 Wrocław
NIP: 8952193772

 

Ważne terminy:

  • rejestracja – 21.09.2020 r.
  • wniesienie opłaty – 21.09.2020 r.
  • dostarczenie abstraktu – 21.09.09.2020 r.
  • pełen tekst referatu – 30.09.2020 r.