Opłaty za udział w konferencji:

  • 950 PLN – publikacja, nocleg, catering, certyfikat
  • 850 PLN – publikacja, catering, certyfikat
  • 350 PLN – nocleg, catering, certyfikat
  • 250 PLN –uczestnictwo bez publikacji i noclegu,catering, certyfikat

Opłaty za udział w konferencji należy kierować na konto Stowarzyszenia Logistyków:
28 1240 5178 1111 0010 8732 6643 (w tytule: Logistyka 2019, imię i nazwisko uczestnika).

Pozostałe dane do przelewu:
Stowarzyszenie Logistyków
Ul. Swojczycka 99
51-502 Wrocław
NIP: 8952193772

Ważne terminy:

  • Rejestracja zgłoszeń do 20.02.2019
  • Wniesienie opłaty konferencyjnej do 20.02.2019
  • Dostarczenie abstraktu do 31.03.2019
  • Dostarczenie pełnego tekstu referatu do 21.04.2019