Katedra Zarządzania i Logistyki
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Politechnika Morska w Szczecinie

ul. H. Pobożnego 11
Szczecin

Izabela Dembińska
telefon: 502-044-146
e-mail: i.dembinska@pm.szczecin.pl


Organizatorzy: