Katedra Logistyki, Instytut Gospodarki Międzynarodowej
Al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań
klm@ue.poznan.pl
tel. (061) 854-35-36

Osoba kontaktowa:
dr Sylwia Konecka
e-mail: sylwia.konecka@ue.poznan.pl

dr Yuliia Bulhakova
e-mail: yuliia.bulhakova@ue.poznan.pl

Miejsce obrad:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, budynek główny “A”
Niepodległości 10
61-875 Poznań
Sala: 111

Hotel i Restauracja:
Zostaną podane w późniejszym terminie, po otrzymaniu informacji zwrotnej o przewidywanej liczbie uczestników.