Organizatorzy: IV KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKA 2018 „Logistyka w naukach o zarządzaniu”

Przewodniczący Komitetu Naukowego: dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB

Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca – dr Anna Orzeł
e-mail: anna.orzel@wsb.wroclaw.pl

Członkowie:
dr Anna Brdulak
dr inż. Alicja Gębczyńska
dr Agata Kozioł
dr inż. Katarzyna Topolska
dr inż. Mariusz Topolski
dr Sebastian Twaróg
dr Grzegorz Wieczorek


Patronat konferencji:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pan Jarosław Gowin

Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
prof. dr hab. Stefan Forlicz

Ramowy program IV edycji Konferencji Naukowej „Logistyka 2018. Logistyka w naukach o zarządzaniu”
Wrocław, 08-09.03.2018 r.

Dzień 1 – 08.03.2018

11:00                    Rejestracja uczestników
12:00 – 13:30      Mistrz – uczeń. W pokonywaniu przeszkód na drodze do sukcesu. Warsztaty metodologiczne
14:00 – 15:00      Obiad
15:00 – 15:15      Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników
15:15 – 15:30      Przemówienia okolicznościowe
15:30 – 16:00      Wykład inauguracyjny
16:00 – 16:30      Dyskusja
16.30 – 17.00      Przerwa kawowa
17:00 – 18:30      Panel dyskusyjny, sesje prowadzone równolegle:
– Logistyka XXI wieku – dr hab. Ewa Płaczek prof. UE
– Zrównoważone zarządzanie łańcuchami dostaw – dr hab. Adam Sadowski prof. UŁ

19.30                    Uroczysta kolacja


Dzień 2 – 09.03.2018

8:00 – 09:30     Śniadanie
9:30 – 10:30     Panele dyskusyjne, sesje prowadzone równolegle:
– Perspektywiczne kierunki badań w logistyce miasta – prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
– Logistyka militarna – płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj
10:30 – 10:45    Przerwa kawowa
10:45 – 11:45    Panel ekspercki – przedstawiciele biznesu i nauki
11:45 – 12:00    Podsumowanie konferencji
12:00 – 12:45    Obiad
13:00                   Wycieczka do Panoramy Racławickiej lub Hydropolis (zapisy na miejscu)

[btn text=”PROGRAM KONFERENCJI” tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link=”https://www.konferencjalogistyka.pl/wp-content/uploads/2018/02/Program.-Logistyka-2018.pdf” target=”_blank”]


Sesje tematyczne:


Miejsce Konferencji:
Hotel InVite
50-502 Wrocław
ul. Hubska 54

http://www.hotelinvite.com.pl/


Wybrane zdjęcia z konferencji Logistyka 2018:

[btn text=”Pełna relacja zdjęciowa” tcolor=#FFF thovercolor=#FFF bhovercolor=#CCC link=”https://www.konferencjalogistyka.pl/logistyka-2018-zdjecia/” target=”_self”]

Organizatorzy:

logo - organizatorzy, Konferencja Logistyka 2018 „Logistyka w naukach o zarządzaniu”

Patronat konferencji:

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

dr hab. Rafał Matera, prof. nadzw. UŁ

 

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
 prof. dr hab. Antoni Różalski


Partner medialny:

logo - parton medialny, Konferencja Logistyka 2018 „Logistyka w naukach o zarządzaniu”logo - parton medialny, Konferencja Logistyka 2018 „Logistyka w naukach o zarządzaniu” logo - parton medialny, Konferencja Logistyka 2018 „Logistyka w naukach o zarządzaniu”


Sesje tematyczne:

Perspektywiczne kierunki badań
w logistyce miasta
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

Zrównoważone zarządzanie
łańcuchami dostaw
dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ

Logistyka
XXI wieku
dr hab. Ewa Płaczek prof. UE

Logistyka
militarna
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj

Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w wolumenach:

  • Przedsiębiorczość i Zarządzanie (14 pkt MNiSW, stan na 2016 r.)

  • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa (12 pkt MNiSW, stan na 2016 r.)

  • Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (10 pkt MNiSW, stan na 2016 r.)

  • CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS (8 pkt MNiSW, stan na 2016 r.)

Wymogi dotyczące artykułu naukowego:
Abstrakty jak i artykuły proszę przesłać na adres sl.konferencja@gmail.com
Autorzy powinni przesłać abstrakt w języku polskim lub angielskim. Na etapie abstraktu nie jest wymagana wersja angielska przy wyborze artykułu w języku angielskim, ale proszę napisać, że ostateczna wersja artykułu będzie w języku angielskim.

Rekomendowana przez organizatorów konferencji objętość zgłaszanego artykułu:
– objętość 0,5 arkusz wydawniczego – tj. tekst liczący 20 000 znaków ze spacjami łącznie z tabelami, w przypadku rysunków lub wykresów ich objętość przyjmuje się proporcjonalnie do liczby znaków, które mogłyby być zapisane na porównywalnej powierzchni.

Postery:
Uczestnicy konferencji mają możliwość prezentacji swoich obszarów badawczych w formie plakatów. Jeżeli prowadzone są badania, granty lub dopiero pojawił się pomysł, proponujemy zaprezentowanie zebranych informacji w formie plakatu wystawianego w trakcie trwania konferencji. Forma ta umożliwi przedstawienie obszaru swoich zainteresowań i stworzy możliwość nawiązania współpracy z innymi naukowcami oraz praktykami z podobnych kręgów badawczo-rozwojowych.
Poster naukowy należy przygotować w języku polskim w formacie A1, w orientacji pionowej. Wydrukowane plakaty należy przekazać organizatorom podczas rejestracji w dniu Konferencji.
Postery naukowe mogą mieć dowolną liczbę autorów. Prosimy o podanie danych kontaktowych przez każdego z autorów.