Zachęcamy do wydania artykułu w następujących czasopismach:

  • Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin (70 punktów)
  • Studia Miejskie (40 punktów)

Koszt wydania artykułu nie jest wliczony do kosztów udziału w konferencji. Zasady zgłoszenia i opublikowania artykułu są regulowane przez wydawnictwo.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z organizatorem.


Organizatorzy: