Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w wolumenach:

  • Przedsiębiorczość i Zarządzanie (14 pkt MNiSW, stan na 2016 r.)

  • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa (12 pkt MNiSW, stan na 2016 r.)

  • Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (10 pkt MNiSW, stan na 2016 r.)

  • CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS (8 pkt MNiSW, stan na 2016 r.)

 

Termin abstraktów: 30.03.2018

Termin artykułów: 20.04.2018

 

Wymogi dotyczące artykułu naukowego:
Abstrakty jak i artykuły proszę przesłać na adres sl.konferencja@gmail.com
Autorzy powinni przesłać abstrakt w języku polskim lub angielskim. Na etapie abstraktu nie jest wymagana wersja angielska przy wyborze artykułu w języku angielskim, ale proszę napisać, że ostateczna wersja artykułu będzie w języku angielskim.

Rekomendowana przez organizatorów konferencji objętość zgłaszanego artykułu:
– objętość 0,5 arkusz wydawniczego – tj. tekst liczący 20 000 znaków ze spacjami łącznie z tabelami, w przypadku rysunków lub wykresów ich objętość przyjmuje się proporcjonalnie do liczby znaków, które mogłyby być zapisane na porównywalnej powierzchni.

 

Postery:
Uczestnicy konferencji mają możliwość prezentacji swoich obszarów badawczych w formie plakatów. Jeżeli prowadzone są badania, granty lub dopiero pojawił się pomysł, proponujemy zaprezentowanie zebranych informacji w formie plakatu wystawianego w trakcie trwania konferencji. Forma ta umożliwi przedstawienie obszaru swoich zainteresowań i stworzy możliwość nawiązania współpracy z innymi naukowcami oraz praktykami z podobnych kręgów badawczo-rozwojowych.
Poster naukowy należy przygotować w języku polskim w formacie A1, w orientacji pionowej. Wydrukowane plakaty należy przekazać organizatorom podczas rejestracji w dniu Konferencji.
Postery naukowe mogą mieć dowolną liczbę autorów. Prosimy o podanie danych kontaktowych przez każdego z autorów.