Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w wolumenach wybranych, relatywnie wysoko punktowanych czasopism, wydawanych przez organizujące konferencję uczelnie i innych.