Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w:

  • STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA
  • Studia Miejskie Comparative economics
  • Research in Logistics & Production
  • Monografii wydanej przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe

 

 

Najlepsze artykuły będą opublikowane w czasopiśmie Gospodarka Materiałowa i Logistyka