II Naukowa Konferencja Logistyka 2016. Logistyka w naukach o zarządzaniu

8-9 marca 2016 r.

[btn text=”Zdjęcia z konferencji” tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link=”https://www.konferencjalogistyka.pl/logistyka-2016-zdjecia/” target=”_self”]

 

Organizatorzy:
Politechnika Częstochowska – Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Katedra Logistyki Społecznej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Instytut Logistyki
Uniwersytet Opolski – Zakład Logistyki i Marketingu
Wojskowa Akademia Techniczna – Zakład Logistyki Przedsiębiorstw

Rada naukowa:

 • dr hab. inż. Joanna Nowakowska – Grunt, prof. PCz – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Mirosław Chaberek
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
 • prof. dr hab. Jarosław Witkowski
 • dr hab. inż. Anna Brzozowska, prof. PCz
 • dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB
 • dr hab. inż. Adam Sadowski, prof WAT
 • dr hab. inż. Beata Skowron – Grabowska, prof. PCz
 • dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US
 • dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. SGH
 • dr hab. Sabina Kauf, prof. UO
 • dr hab. Julian Maj, prof. WAT
 • dr hab. Marzena Kramarz, prof. PŚL
 • dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE

Komitet organizacyjny:

 • dr Judyta Kabus – Przewodnicząca
 • dr Dagmara Bubel
 • dr Leszek Szczupak
 • mgr Anna Orzeł