Patronat honorowy Prezydenta Miasta Łodzi:

Organizatorzy: V KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKA 2019

Katedra Logistyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905 r. 37/39, 90-214 Łódź
telefon: +48 691 677 042
e-mail: sl.konferencja@gmail.com

Patronat konferencji:
Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
dr hab. Rafał Matera, prof. nadzw. UŁ
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Antoni Różalski

Komitet Organizacyjny Konferencji
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Logistyki, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ:
dr Renata Pisarek–Bartoszewska – Przewodnicząca i Sekretarz Konferencji
dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. nadzw. UŁ
dr hab. Urszula Motowidlak
dr Joanna Górniak

Stowarzyszenie Logistyków

Miejsce obrad:
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, Łódź

Ramowy program V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Logistyka 2019. Logistyka w naukach o zarządzaniu
Łódź, 7–8 marca 2019r.

Dzień 1: 7 marca 2019 r. (czwartek)
12:00 – 14:00 Rejestracja uczestników
13:00 – 14:00 Warsztaty doktoranckie
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 15:30 Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników
15:30 – 17:00 Sesja plenarna I
17:00 – 17:15Przerwa kawowa
17:00 – 17:45 Sesja plenarna II – panel biznesowy – Najlepsze praktyki w logistyce
17:45 – 18:30 Dyskusja
19:30 – 23:00Uroczysta kolacja

Dzień 2: 8 marca 2019 r. (piątek)
9:00 – 9:30 Przerwa kawowa
9:30 – 11:00 Panele dyskusyjne (sesje prowadzone równolegle)
– Tworzenie wartości w nietypowych zastosowaniach logistyki – dr hab. Sabina Kauf, prof. UO,
prof. dr hab. Jacek Szołtysek
– Zrównoważone zarządzanie łańcuchami dostaw – dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. nadzw. UŁ
– Logistyka militarna – dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB
– Międzynarodowe łańcuchy i sieci dostaw – stan i perspektywy – prof. dr hab. Piotr Banaszyk
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:00 Zakończenie i podsumowanie konferencji
12:00 – 12:45 Obiad
13:00 – 15:00 Wycieczka