Organizatorzy: VIII Konferencja Naukowa Logistyka 2022.

Termin Konferencji  1 – 2 grudnia 2022 r.

Uniwersytet Opolski, Katedra Logistyki i Marketingu
Ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole

prof. dr hab. Sabina Kauf
mgr inż. Marlena Jaworska
mgr Natalia Boichuk

Konferencja objęta jest Patronatem

Rektora Uniwersytetu Opolskiego 

prof. dr hab. Marka Masnyka

Prezydenta Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

Rada Naukowa Konferencji:
prof. dr hab. Piotr Banaszyk
prof. dr hab. Mirosław Chaberek
prof. dr hab. Sabina Kauf
prof. dr hab. Maciej Szymczak
prof. dr hab. Jacek Szołtysek
prof. dr hab. Maciej Urbaniak
prof. dr hab. Jarosław Witkowski
prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys
płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec
dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB
dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM
dr hab. Anna Maria Jeszka, prof. UEP
dr hab. Marzena Kramarz, prof. PŚL
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
dr hab. Anna Maryniak, prof. UEP
dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE
dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ
dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. PP
dr hab. Izabela Dembińska prof. AMS
dr hab. Stanisław Iwan prof. AMS
prof. Radosław Wolniak
dr Iwo Nowak ANS
dr Sylwia Konecka
dr Anna Orzeł
dr Iwona Pisz
dr Sebastian Twaróg

Dzień 1: Czwartek – 01.12.2022
(Uniwersytet Opolski, Collegium Maius, pl. Kopernika 11, Aula Błękitna, III piętro)

13:30 – 14:30: REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ. LUNCH.

14:30 – 14:45: PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW I UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
prof. Sabina Kauf, Kierownik Katedry Logistyki i Marketingu Uniwersytet Opolski
prof. Rafał Matwiejczuk, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytet Opolski

14:45 – 16:00: PRELEKCJE INAUGURACYJNE
prof. Rafał Matwiejczuk, Uniwersytet Opolski, „30 lat Katedry Logistyki i Marketingu”
prof. Halina Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, „W poszukiwaniu nowych paradygmatów – łańcuchy dostaw wobec globalnych i lokalnych wyzwań.” Utrzymanie czy wzrost? Jak nowa rzeczywistość zmienia nasze myślenie i potrząsa paradygmatami.

16:00 – 16:30: DYSKUSJA
prof. Sabina Kauf, Kierownik Katedry Logistyki i Marketingu
prof. Rafał Matwiejczuk, Uniwersytet Opolski

16:30 – 17:00: PRZERWA KAWOWA
17.00: SESJA I: LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW W ŚWIECIE VUCA
Moderator: prof. Halina Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

17:10 – 17:20: prof. Piotr Banaszyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, „Relokacja przedsiębiorstw jako czynnik zmiany geografii międzynarodowych łańcuchów dostaw”.

17:20 – 17:30: dr Urszula Ryciuk, Politechnika Białostocka, „Oburęczność łańcucha dostaw”.

17:30 – 17:40: dr Sylwia Konecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, „Zakłócenia w łańcuchach dostaw”.

17:40 – 17:50: prof. Bolesław Goranczewski, Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A, „Przesłanki rozwoju transportu śródlądowego na przykładzie przedsiębiorstwa sektora chemicznego. Studium przypadku”.

17:50 – 18:10: Marcin Jaworski, GTV BUS, „Bądź jak woda…”

18:10 – 18:30: Dyskusja

18:30: ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI
prof. Sabina Kauf, Kierownik Katedry Logistyki i Marketingu, Uniwersytet Opolski

19:30: UROCZYSTA KOLACJA („Szara Willa”)

Dzień 1: Czwartek – 01.12.2022
(Uniwersytet Opolski, Collegium Maius, pl. Kopernika 11, Aula Błękitna, III piętro)
9:30: SESJA I: TRANSPORT I LOGISTYKA MIEJSKA
Moderatorzy: prof. Jacek Szołtysek, prof. Sabina Kauf, prof. Izabela Dembińska

09:40 – 09:50: dr. Kinga Pawlicka, dr Marcin Jurczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, „Autonomiczny transport w polskich miastach – perspektywy rozwoju i horyzont wdrożeń”.

09:50 –10:00: dr Katarzyna Wąsowska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, „Transport lotniczy cargo”.

10: 00 – 10:10: mgr Iryna Prokopiuk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie „Możliwości zastosowania pojazdów bezzałogowych w transporcie drogowym na terenie UE”.

10:10 – 10:20: prof. Joanna Ejdys, mgr inż. Klaudia Panasewicz, Politechnika Białostocka, „Przyszłość transportu w świetle koncepcji smart and sustainable mobility”.

10:20 – 10:50: Dyskusja

10:50 – 11:20: PRZERWA KAWOWA

11:20: SESJA II LOGISTYKA WOJSKOWA. KIERUNKI ROZWOJU LOGISTYKI W PRZYSZŁOŚCI
Moderatorzy: prof. Andrzej Bujak, prof. Tomasz Jałowiec, prof. Piotr Banaszyk, prof. Adam Sadowski

11: 00 – 11:30: dr hab. Krzysztof Urban, Lotnicza Akademia Wojskowa, „Wyzwania logistyki wojskowej w świetle zmian legislacyjnych oraz modernizacji sił zbrojnych”.

11:30 – 11:40: dr Andrzej Łydka „System logistyczny Polskiego Kontyngentu Wojskowego w siłach międzynarodowych KFOR”.

11:50 – 12:00: mjr. dr Piotr Bendkowski 10 Opolska Brygada Logistyczna, „ 10 Opolska Brygada Logistyczna w procesie realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego.

12:00 – 12:10: dr inż. Waldemar Pawlos, Akademia Sztuki Wojennej, „Nowoczesne technologie w kształceniu wojskowych kadr logistycznych”.

12:10 – 12:20: prof. Tomasz Jałowiec, dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty, Akademia Sztuki Wojennej „Komplementarność logistyki wojskowej i cywilnej”.

12:20 – 12:30: prof. Andrzej Bujak, Wyższa Szkoła Bankowa, „Logistyka w dobie zmian priorytetów”.

12:30 – 13:00 Dyskusja

13:00 – 13:10: PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
prof. Sabina Kauf, Kierownik Katedry Logistyki i Marketingu, Uniwersytet Opolski

13:10: LUNCH

Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH