Organizatorzy: VII Konferencja Naukowa Logistyka 2021. Logistyka w okresie zmiany paradygmatów w zarządzaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Logistyki Społecznej
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji – prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Rada Naukowa Konferencji:
prof. dr hab. Piotr Banaszyk
prof. dr hab. Mirosław Chaberek
prof. dr hab. Sabina Kauf
prof. dr hab. Maciej Szymczak
prof. dr hab. Maciej Urbaniak
prof. dr hab. Jarosław Witkowski
dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB
dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM
dr hab. Anna Maria Jeszka, prof. UEP
dr hab. Marzena Kramarz, prof. PŚL
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
dr hab. Anna Maryniak, prof. UEP
dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE
dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. SGH
dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ
dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. PP
dr Yuliia Bulhakova
dr Sylwia Konecka
dr Anna Orzeł
dr Iwona Pisz
dr Sebastian Twaróg

27.09.2021 (poniedziałek)

10.45 – 11.00 – Logowanie uczestników

11.00 – 11.15 – Rozpoczęcie Konferencji, powitanie gości (prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek – kierownik Katedry Logistyki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

11.15 – 12.00 – Wykład inauguracyjny – Paradygmaty i aktualne zmiany w naukach o zarządzaniu i jakości – keynote speaker prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

12.00 – 12.15 – przerwa

12.15 – 13.00 – Sesja I – Logistyka jako czynnik dobrostanu (prof. dr hab. Piotr Banaszyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; prof. dr hab. Sabina Kauf, Uniwersytet Opolski; prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

13.00 – 13.30 – przerwa

13.30 – 15.15 – Sesja II – Logistyka wobec współczesnych przemian politycznych w świecie – dyskusje prowadzone w następujących obszarach:

  • Łańcuchy dostaw i operatorzy logistyczni (prof. dr hab. Piotr Banaszyk; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
  • Miasto i usługi miejskie (prof. dr hab. Sabina Kauf, Uniwersytet Opolski; prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
  • Bezpieczeństwo (dr. hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
  • Ekologia (dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki)

15.15 – 15.30 – Podsumowanie konferencji