Sesje tematyczne:

Logistyka militarna

  • Współczesny wymiar procesów logistycznych w sektorze militarnym
  • Perspektywiczne kierunki badań w logistyce wojskowej
  • Rozwój logistycznej współpracy wojskowo-cywilnej
  • Efektywność jako determinanta doskonalenia zabezpieczenia logistycznego wojsk
  • Wykorzystanie potencjału firm cywilnych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Wymiary bezpieczeństwa procesów logistycznych

 

Tomasz JAŁOWIEC
Tomasz JAŁOWIEC

płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC, prof. ASzWoj – profesor nadzwyczajny Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół efektywności procesów logistycznych, logistycznej współpracy wojskowo-cywilnej oraz nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania w obszarze logistyki. Autor szeregu publikacji i ekspertyz z zakresu współczesnej logistyki wojskowej.

Członek komitetów oraz recenzent krajowych i zagranicznych czasopism naukowych. Współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz instytucjami naukowymi. Aktywnie uczestniczy w wymianie nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+. Aktualnie pełni funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.