Sesje tematyczne:

Logistyka XXI wieku

  • Nowe trendy i technologie w logistyce XXI w.
  • Kierunki rozwoju i zakres zmian w logistyce
  • Logistyka XXI w. a logistyka 4.0
  • Prognozy dalszego rozwoju logistyki

 

Ewa Płaczek
Ewa Płaczek

dr hab. Ewa Płaczek prof. UE. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Logistyki Społecznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Główne zainteresowania naukowo-badawcze Autorki koncentrują się na logistyce międzynarodowej, rynku usług logistycznych i usługodawcach logistycznych, controllingu logistycznym oraz nietypowych zastosowaniach logistyki (logistyka w ratownictwie, logistyka w ochronie zdrowia, logistyka w turystyce).

Jest Autorką jednego z pierwszych podręczników akademickich z zakresu logistyki międzynarodowej, 4 monografii naukowych oraz ponad 100 artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach publikowanych w kraju i zagranicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego a w latach 2003-2006 była sekretarzem Zarządu Głównego. Posiada Świadectwo Kwalifikacji Ministra Finansów RP.