Sesje tematyczne:

Perspektywiczne kierunki badań w logistyce miast

  • Które składniki miasta będą w przyszłości determinować kierunki badań nad miastami, a w szczególności – logistyki?
  • Prawo do miasta – na czym polega i jak wpływa na logistykę
  • Przyszłość logistyki miasta
  • Smart city a logistyka

 

Jacek Szołtysek
Jacek Szołtysek

Jacek Szołtysek jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Katedry Logistyki Społecznej. Swoje zainteresowania naukowe skupia od ponad 15 lat na potencjale logistyki w zarządzaniu miastem, w ochronie zdrowia, akcjach humanitarnych i innych zastosowaniach logistyki społecznej. Zainicjował nowe kierunki badań w obszarze logistyki miasta, logistyki zwrotnej oraz nowy obszar stosowania logistyki – logistyki społecznej. Jest autorem 7 podręczników akademickich i 6 monografii naukowych, 57 rozdziałów w monografiach naukowych, ponad 130 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i poza jego granicami. Jest redaktorem naukowym 17 prac naukowych.
Prowadzi wykłady z logistyki miasta na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, w Polsce, Rosji, Ukrainie, Kazachstanie i Palestynie oraz na studiach podyplomowych. Swoje prace prezentował na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest ekspertem w obszarze funkcjonowania miast.

Został nagrodzony nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jego podręcznik: „Podstawy Logistyki Miejskiej. Wydanie drugie poszerzone” w 2008 roku otrzymał Nagrodę Specjalną Dziennikarzy za najlepszy podręcznik akademicki. Wydana w 2016 roku nakładem PWE w Warszawie monografia „Logistyka miasta” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcie naukowe w grudniu 2017 r.

 

[btn text=”pobierz artykuł ” tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link=”https://www.konferencjalogistyka.pl/wp-content/uploads/2018/06/2016_NR_4_174.pdf” target=”_self”]